Raylı Sistemler İşletme Teknikeri

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Tanım

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin kullanılmasını, raylı sistemlerle yapılan ulusal ve uluslar arası taşımaların organizasyonunu ve operasyonunu sağlayan nitelikli kişidir.

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Görevler

 •  İşletmeyi sevk ve idare eder,
 •  İşletmede ihtiyaç duyulan teknik donanım, personel vb. ihtiyacı hazır tutar,
 •  İş organizasyonunu yapar (İş planı yapmak),
 •  Lojistik faaliyetleri yapar,
 •  Yıllık bütçeleri hazırlar,
 •  İşletme ile ilgili kontrol işlemlerini yapar,
 •  İşletme organizasyonu ile ilgili bilgi ve belgeleri tanzim eder,
 •  Sorumluluk alanını aşan her durumda üstlerine bilgi verir,
 •  Mesleki gelişmelerle ilgili faaliyetleri takip eder katılır,
 •  İşçi sağlığı ve işçi güvenliğini sağlar.

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Kullanılan Alet Ve Malzemeler

 Bilgisayar

 Telefon

 Telsiz

 Faks

 Diğer büro malzemeleri

 Sinyalizasyon cihazları

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri olmak isteyenlerin,

 •  Sayısal yeteneğe sahip,
 •  Mekanik yeteneğe sahip,
 •  İyi düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 •  Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 •  Dikkatli, sabırlı ve düzenli,
 •  İnsanlarla iletişim kurabilen,
 •  Ayrıntıları algılayabilen ve görebilen,
 •  Sorumluluk alabilen,
 •  Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı,
 •  İş disiplinine uygun hareket edebilecek ,

kişiler olması gerekir.

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Raylı Sistem İşletme Teknikeri, açık ortamda çalışabilir, ancak zamanının çoğunu kapalı ortamda çalışarak geçirir. Bu meslek elemanları trafik işletme sistemlerini, haberleşme, sinyalizasyon, telsiz, telefon, faks vb. araçlarını ve sistemlerini kullanır. Dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük maddi ve manevi kayıplara yol açabilir. Görev yaptıkları kişilerle ekip halinde koordineli olarak çalışmak durumundadırlar.

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi,

 Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu ile

 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu, “Raylı Sistemler İşletmeciliği” ön lisans programında verilmektedir.

 

Ön Eğitimde Başarılı Olunması Gereken Dersler

 Türkçe,

 Matematik,

 Fen Bilimleri.

 

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bu bölüme girebilmek için, Meslek Liselerinin; Cer (Demiryolu), Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Raylı Sistemler Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik), Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İnşaat), Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İşletme), Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Makine), Tesisler (Demiryolu) Yol (Demiryolu) alanlarından mezun olanlar “Raylı Sistemler İşletmeciliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Orta öğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleşebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan ya da genel liselerden mezun olanlar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebileceklerdir. Bunun için adayların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “ (YGS-6)” puanı almaları gerekir.

 

Eğitim Süresi Ve İçeriği

Mesleğin Eğitimi liseden sonra 2 yıldır. 2 yıllık ( 4 yarı yıl ) eğitim boyunca öğrenciler aşağıda yer alan dersleri görmektedirler.

 I. Yarı yılda : Temel Bilgi Teknolojisi I, İngilizce I, Matematik I, Raylı Sistem Bilgisi, İş Güvenliği, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Teknik Resim, Türk Dili I, Genel ve Teknik İletişim, Beden Eğitimi I, Güzel Sanatlar I,

 II. Yarı yılda:Temel Bilgi Teknolojisi II, İngilizce II, NGenel İşletme, Matematik II, Genel Muhasebe, Tren Mekaniği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, Güzel Sanatlar II, Beden Eğitimi II,

 III. Yarı yılda:Ticaret Hukuku, Kara Ulaştırma Ekonomisi, Pazarlama, Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemleri I, Raylı Sistem İşletmeciliği, Tren ve Vagon Planlama, Demiryolu Taşımacılığı I, İşletme Yönetimi,

Seçmeli olarak;Genel Elektrik-Elektronik. Bilgisi, Demiryollarının Tarihi gelişimi, Personel Bilgisi, Sistem Analizi ve Tasarım I, Ulaşım Coğrafyası ve Topografya,

IV. Yarı yılda:Halkla İlişkiler, İstatistik, Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemleri II, Demiryolu Taşımacılığı II, Teknik İngilizce, Raylı Sistem Maliyet Analizi, Kalite Güv. ve Standartları,

Seçmeli olarak; Girişimcilik, Sistem Analizi ve Tasarım II, Genel Yol Bilgisi, Kültürel Etkinlikler, Ölçme Tekniği ve Çevre Sorunları dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 2 yılda toplam 50 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Eğitim Sonunda Alınan Belge Diploma Ve Unvanı

Eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere ön lisans diploması ve ”Raylı Sistemler İşletme Teknikeri “ unvanı verilir.

 

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Mesleki eğitim süresince, isteyen öğrenciler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim ve harç kredisi ile kurum yurtlarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 1,5-2 katıdır. Her yıl bütçe kanununa göre artışları verilmektedir. Özel sektör iş yerlerinde çalışanlarda asgari ücretin 2 katı düzeyinde ücret alırlar. Meslek elemanlarının iş tecrübeleri arttıkça ele geçen ücretlerinde de artış olmaktadır.

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Ülkemizde demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistemler İşletme Teknikeri, özellikle lojistik firmalarda iş bulabilir. Bu alanda kendini yetiştirmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 


Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Meslekte İlerleme

Raylı Sistemler İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilir. Ayrıca A.Ö.F. İşletme, İktisat bölümlerine 3. sınıftan kayıt yaptırabilirler.