Maden Teknikeri - Maden Teknikeri Meslek Eğitimi

Maden Teknikeri Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Maden teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

 Balıkesir Üni.- Balıkesir MYO.

 Celal Bayar Üni.(Manisa)-Soma MYO.

 Fırat Üniversitesi (Elazığ) Keban MYO.

 İnönü Üni.(Malatya)-Malatya MYO.

 Zonguldak Karaelmas Üni. Zonguldak MYO.

 

Ön Eğitimde Başarılı Olunması Gereken Dersler

 Matematik,

 Fizik,

 Kimya,

 Biyoloji.

 

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat- Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi,

Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Petrol Sondajı ve Üretimi, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Maden, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Maden” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı  Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

 

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Meslek yüksekokullarında eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitimin 1. yılında; teorik olarak görülen bazı dersler şöyledir; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Genel Jeoloji, Topografya, Madenciliğe Giriş, Mineroloji, Genel Ekonomi, Madenlerde Hazırlık Kazısı, Bilgisayar Programlama, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile seçmeli bazı dersler.

Eğitimin 2. yılında ise; Petrografi, Cevher ve Kömür Hazırlama, Açık İşletme Metotları, Yeraltı İşletme Metotları, Madende Ulaşım ve Su Atımı, Sondaj Tekniği, Mukavemet, İstatistik, Maden Yatakları, Jeoloji, Maden Makineleri, Tahkimat, Madenlerde İş Güvenliği, Emniyet-Sağlık, İş ve Maden Hukuku, Proje dersleri teorik ve uygulamalı olarak görülür.

Teorik eğitimin sonunda endüstriyel uygulamalı eğitim verilir. Bu eğitimin bir bölümü yeraltı ocağında, bir bölümü ise açık ocakta yapılır. Öğrenci bu yolla, iş hayatında karşılaşacağı makine, takım ve araçları kullanma ve bunlarla ilgili üretim esnasında yaşayabileceği problemleri çözme yeteneği kazanır.

 

Eğitim Sonunda Alınan Belge Diploma Ve Unvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Maden” ön lisans diploması" ve "Maden Teknikeri" unvanı verilir.

 

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar.

Eğitim Sonrası

Kamu sektöründe çalışan teknikerler net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar. Yer altında çalışanlar ise maaşlarına ek olarak yıpranma payı da almaktadırlar.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir.