Meteoroloji Mühendisi - Meteoroloji Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Meteoroloji Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Meteoroloji Mühendisleri;

 Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde Meteoroloji alanının Hava Gözlem ve Tahmini Dalının alan ortak ve dal derslerini vererek öğretmenlik yapabilirler.

 Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde meteorolojik gözlem, araştırma, hava analiz ve tahmini yaparlar,

 Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etüdler yaparlar,

 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar,

 TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında,

 Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde,

 Sigorta şirketleri ve banka gibi özel kuruluşlarda,

 Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde,

 Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma dairelerinde,

 Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde,

 Sağlık,turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmeleri,

 Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı,

 Sivil ve askeri uzay ve havacılık ajansları,

 Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörleri,

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin kirleteceği yerleri belirleme konusunda, çalışabilirler.

 Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.