Mobilya ve Dekorasyon

Mobilya ve dekorasyon; işlevsel özellikleri ile mekânları kullanışlı hâle getiren, estetik değeriyle de yaşadığımız ya da çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli ortamlar hâline gelmesini sağlayan bir alandır. Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarmaktadır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, vernik, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>

İnşaat Teknolojisi & Mimari ve Yapı

Çevremizdeki ev, apartman, hastane, yol, okul, fabrika, alışveriş merkezi, demir yolları gibi yapıların tümü inşaat sanayisinin ürünleridir. Aynı şekilde; sulama kanalları, baraj ve köprüler, elektrik santralleri, limanlar, hava alanları da bu alanda üretilen önemli yapılardır. Bu kadar genişa alana yayılan inşaat sektörü; demir, çelik, ahşap, cam, boru ve kablo gibi malzemeleri üreten birçok alanla doğrudan ilişkilidir.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>


Denizcilik & Gemi Adamlığı

Denizcilik, insanlık tarihinin her döneminde var olmuş önemli mesleklerden biridir. Ülkemizde 1700’lü yıllardan beri denizcilik faaliyetleri yürütülmektedir. Bu alandaki ilk eğitim kurumu 1773 yılında kurulmuştur. Bu okulda kaptan ve tersane mimarı yetiştirilmek üzere iki ayrı bölüm açılmıştır.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>

Otomotiv Teknolojisi

Otomotiv sektörü 1900’lü yılların başından itibaren tüm dünyada etkin bir sektör olmaya başlamış ve diğer sektörlerdeki teknik gelişmelere de öncülük etmiştir. Bu sektörün en önemli ürünlerinden biri olan otomobil ise uluslararası tanımıyla “dünyayı değiştiren makine” olmuştur.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>


Temel Sağlık Hizmetleri

Gelişen teknolojinin ve bilgi çağının getirdiği değişimler, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum; kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumunda ve sağlık alanında nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>

Matbaacılık

Matbaa, bilginin çoğaltılarak yayılmasına imkân sağlayan çok önemli bir buluştur. Kitap, dergi, gazete, afiş, ambalaj gibi basılı malzemelerin tümü matbaacılık alanının ürünleridir.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>


Fotoğrafçılık

İcat edildiği ilk zamanlar karmaşık ve şaşırtıcı olan fotoğraf makineleri zamanla bir insanın tanık olduğu ya da yakaladığı görüntüyü başkalarıyla paylaşmasının en etkili yolu hâline gelmiştir.

Her şeyden önce profesyonel olarak bu işi yapacak kişilerin teknik açıdan yeterli olması önemlidir.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuklar yaşamın ve toplumun umut kaynağıdır. Bugünleri yarına taşıyacak olan çocuklarımızın eğitimi toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çocuk gelişimi ve eğitimi alanı tüm toplumlar için eğitimin başlangıç noktasını oluşturur.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>

Ağır ve Tehlikeli İşler

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>

Metal Teknolojileri

Mesleğin eğitimi endüstri meslek, çok programlı liseler ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin Metal İşleri bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu bölümün adı Metal Teknolojisi alanı olarak değiştirilmiş olup bu alanın altında Kaynakçılık, Isıl İşlem, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama dallarında eğitim verilmektedir.

Kategorideki Meslekler ile İlgili Bilgiler için Tıklayınız >>